Dachówki

Dachówka to wyrób budowlany używany do wykonywania pokryć dachowych. Obecnie na rynku jest wiele dachówek charakteryzujących się różnymi kształtami oraz wymiarami. W swojej ofercie posiadamy zarówno dachówki ceramiczne wykonane z gliny ceglarskiej, jak i cementowe wykonywane z zaprawy cementowej.

Dachówki ceramiczne

Dachówki ceramiczne i ich wygląd na dachuDachówki te produkowane są z gliny o niewielkiej zawartości margla. Dzięki dużej plastyczności i spoistości można z niej formować nawet skomplikowane kształty. Dlatego wybór kształtów dachówek w ceramice jest o wiele bogatszy niż dla dachówek betonowych. Jest to pokrycie o bardzo dużej trwałości. Bez specjalnych zabezpieczeń można ją stosować na połaciach o kącie nachylenia 20-45°. Ze względu na ciężar pokrycia konstrukcja więźby musi być odpowiednio mocna.

Przy produkcji dachówek do gliny często dodaje się barwniki, dzięki czemu na przykład kolor ceglasty może mieć czerwonawe odcienie. Czasami powierzchnię pokrywa się bezbarwnymi farbami silikonowymi. Powierzchnie angobowane dachówek uzyskuje się pokrywając wyrób przed wypaleniem powłoką z gliny bardzo dobrej jakości, z różnymi dodatkami.

W dachówkach glazurowanych powłokę zewnętrzną stanowią krzemionki, związki sodu, potasu, wapnia i inne, odpowiednio zabarwione, naniesione na wyrób surowy lub wstępnie wypalony. Spośród różnorodnych kształtów wyróżnia się dachówki zakładkowe i karpiówki. Odrębną grupę stanowią tzw. esówki oraz mnich i mniszka.Dachówki cementowe na budynkuDachówki cementowe

Dachówki cementowe stanowią alternatywę dla dachówek ceramicznych. Wprawdzie mają nieco gorsze parametry mechaniczne, a ich powierzchnia nie jest tak wygładzona jak w przypadku dachówek ceramicznych, to jednak wyraźnie niższa cena często przekonuje inwestorów. 
Produkowane są od XIX wieku. Obecnie barwi się je na etapie przygotowania mieszanki betonowej, a po uformowaniu maluje się powierzchnię farbami akrylowymi lub silikonowymi. Pozwala to na uzyskanie różnych kolorów dachówek. 

O firmie | Oferta | Promocje i wyprzedaże | Kontakt
Copyright © 2023 NOWEX
http://vert.info.pl